Khai trương văn phòng đại diện Meey Land tại Biên Hòa